พฤติกรรมลบในสื่อออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากจะใช้ติดต่อกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอมานาน เป็นเครื่องมือทำการตลาด ยังใช้เป็นตัววัดความสามารถในการขอสินเชื่อ

ประเมินจากพฤติกรรมในเฟซบุ๊คได้ด้วย อย่างเช่น บริษัท เลนโด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่มีสาขาในฟิลิปปินส์ อินเดีย โคลอมเบีย และนิวยอร์ก โดยช่วยเหลือธนาคารหรือสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้ที่ไม่มีเครดิต หรือมีเพียงเล็กน้อย

จุดเริ่มต้นของธุรกิจให้ข้อมูลเพื่อการปล่อยสินเชื่อ มาจากการที่ นายเจฟฟรีย์ สจ๊วต และ นายริชาร์ด เอลดริดจ์ ต้องเผชิญหน้ากับลูกจ้างฟิลิปปินส์ที่ขอขึ้นเงินเดือน ทั้งคู่ไม่เข้าใจว่า ในเมื่อแรงงานที่มีทักษะเหล่านี้มีการงานที่มั่นคงอยู่แล้ว ทำไมจึงไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ ตลอด 1 ปี ทั้งคู่ได้ศึกษาวิเคราะห์และพบว่า ในฟิลิปปินส์ไม่มีระบบสินเชื่อที่คนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะคนชั้นกลาง

ทั้งคู่จึงเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามขั้นตอน และให้คะแนนเครดิตบุคคลจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ลิงด์อิน อีเมล และสมาร์ทโฟน จนกระทั่งในปี 2558 บริษัทเลนโดก็ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รองรับการให้บริการกับธนาคาร สถาบันสินเชื่อ อีคอมเมิร์ซ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงให้กับลูกค้า

สำหรับคะแนนเครดิตของคุณ อาจไม่สามารถเพิ่มสูงขึ้นได้ เว้นแต่ว่า คุณได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเมื่อใดที่คุณเริ่มมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ก็อาจมีแนวโน้มที่คะแนนเครดิตของคุณจะสูงขึ้น และนี่เป็นพฤติกรรมการใช้สื่อ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติสินเชื่อ ตัวอย่างเช่น

1) สังเกตเวลาที่คุณส่งข้อความหรืออีเมล
เวลาในการส่งข้อความเป็นตัวบอกว่า คุณทำงานอย่างไร หากคุณชอบส่งข้อความในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ก็จะมีแนวโน้มว่า คะแนนเครดิตของคุณจะเริ่มต้นสูงกว่าคนที่ชอบส่งข้อความระหว่างวัน ซึ่งข้อความในที่นี้ยังรวมถึง อีเมล แชท หรือข้อความในมือถือหากเข้าถึงข้อมูลสมาร์ทโฟนได้
ข้อมูลนี้ได้จากการเก็บชุดข้อมูลกว่า 12,000 ชุด ซึ่งจำแนกได้ถึง 300 แบบ เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อและการชำระหนี้ หากพบว่าตรงกับพฤติกรรมที่กำหนดก็จะปักธงแดงไว้

2) ต้องแน่ใจว่าเพื่อนคุณยังอยู่ในสถานะที่สามารถกู้ยืมเงินได้ด้วย
ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ คนที่เป็นเฟรนด์กับคุณ ซึ่งสามารถเช็คได้จากบัญชีของผู้กู้ได้ สิ่งที่ปรากฏในเฟซบุ๊ค สามารถทำนายถึงสถานะการกู้ยืมของคุณได้ด้วย นอกจากนี้ ถ้าคุณมีเพื่อนที่มีความรับผิดชอบ ชำระหนี้ตรงตามเวลา โอกาสที่คุณจะกลายเป็นผู้ที่มีเครดิตดีก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ยิ่งบริษัทให้คะแนนเครดิตกับบุคคลต่างๆ มากเท่าไร ยิ่งเข้าใจลักษณะประชากรได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

3) พูดความจริง
สิ่งหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วคือตัวตนของบุคคลนั้นๆ หากเป็นที่ฟิลิปปินส์ อาจจะเช็คได้เฉพาะชื่อ นามสกุล วันเกิด และนายจ้าง อาจต้องใช้เวลาถึง 11 วันจึงจะสืบข้อมูลเครดิตของคนๆ นั้นได้ แต่เทคโนโลยีของบริษัทเลนโด สามารถเช็คได้ในเวลาไม่กี่วินาที เพียงแค่คุณกรอกข้อมูลขอสินเชื่อ และใส่วันเกิดลงไปในระบบของเลนโดไม่เพียงตรวจสอบว่า ข้อมูลดังกล่าวมีอยู่บนเฟซบุ๊คหรือไม่ แต่จะค้นหาว่า ในวันเกิดมีคนมาอวยพรหรือไม่ด้วย

นอกจากนี้ เวลาในการกรอกข้อมูล ยังบอกถึงการที่จะอนุมัติสินเชื่อได้ด้วย เพราะวิธีการกรอกข้อมูลของลูกค้าทำให้เราเข้าใจได้ว่า พฤติกรรมแบบไหนเข้าข่ายบ้าง ซึ่งระบบของเลนโดจะวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการกรอกข้อมูลแต่ละส่วน เช่น ช่องที่ให้ใส่เงินเดือน กับ ช่องอื่นๆ แล้วนำมาคำนวณหาความสัมพันธ์ ว่า คุณกรอกเงินเดือนแค่ครั้งเดียว หรือคุณได้คิดอะไรหรือไม่ แม้แต่การกรอกข้อมูลแล้วแก้ในภายหลัง เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทางเลนโดให้ความสำคัญกับการกรอกข้อมูลมากแค่ไหน
 

source: inc.com

Published on June 9, 2016